TABLAO FLAMENCO (2010)
Produksjon: CdF Sted: Cafeteatret Oslo og Drammens Teater

Gjesteartister fra Spania:
DANS: Felipe Mato
SANG: Jesús Flores
Fra Oslo:
GITAR: Jesús Morente
DANS: «Elena», Eira Edwards og Catherine Rodriguez Krogstad

WORKSHOP m/Felipe Mato på CdF 
Foto: Svein Eide
Støttet av Fond for Utøvende Kunstnere